Tegenwind is ook wind

Jun 21
Geplaatst door

We hebben een prachtige lente achter de rug. Zonniger en droger dan ooit, valt links en rechts te lezen. Ooit? Ik geloof nooit dat er in de miljoenen jaren dat de aarde oud is, geen droger en zonniger lentes zijn geweest. Ooit is dan ook sinds 1901, toen zijn we begonnen met bijhouden hoe warm en koud en droog en nat het is en is geweest.

Hoe dan ook, ik heb er van genoten, van de lente van 2011. En daarin sta ik niet alleen.
Maar tegenover ons staan mensen die er niet zo enthousiast over waren. Wat op zich niet onbegrijpelijk is, de een z’n zon is immers de ander z’n kommer.
Agrariërs kunnen door het gebrek aan neerslag een veel minder goede oogst tegemoet zien. Fietsers en wandelaars hadden veel last van stof als er buitenritten met paarden worden gemaakt. Er was stankoverlast in de steden doordat sifonnetjes uitdroogden. De kans op natuurbranden nam toe, dijken scheurden, voetbalvelden mochten niet meer worden gebruikt, kalkpleisters droogden sneller dan de frescoschilders konden schilderen, weidevogels konden niet aan voedsel komen doordat de bovenlaag van de grond te hard was. En als ze er al doorheen kwamen, dan ontdekten ze dat de wormen naar dieper gelegen regionen waren vertrokken omdat het daar wél vochtig was.

Met wind is dat ook zo. Weinig wind, dat betekent lagere opbrengsten uit windenergie en dat is ongunstig voor wie in windmolens heeft geïnvesteerd. Het betekent ook dat zeilers en wind- en kitesurfers minder aan hun trekken komen. Daarentegen is het weer prettig voor kinderen die nog met de fiets naar school gaan.

Vorig jaar was een matig jaar wat wind betreft. De Windex, het windaanbod voor windenergie, kwam uit op 77 en dat is flink onder het gemiddelde van 100 dat over de periode 1996-2005 is gemeten. Sterker nog, het was de laagste Windex ooit.
Ooit, dat is dan sinds 1988 want vanaf dat jaar houden we de wind bij. Jammer dat we daar in 1901 niet gelijk mee zijn begonnen. Dan hadden we nu geweten hoe de vlag erbij hing ten tijde van de recessies/depressies/crises in de vorige eeuw. Dan hadden we met zekerheid kunnen vaststellen of er een causaal verband bestaat tussen wind en economie.
Ik denk dat dat zo is.
In 2009, het jaar waarin we in de afbouw de gevolgen van de meest recente economische malaise al begonnen te voelen, kwam de Windex namelijk ook al onder het gemiddelde uit. Terwijl we in 2007 en 2008 een heel behoorlijk windaanbod hadden, bovengemiddeld zelfs. En dat waren precies de jaren waarin we het in financieel en economisch opzicht nog goed hadden; waarin het ons voor de wind ging dus, waarin we de wind in de rug hadden, en ook in de zeilen.

Het lijkt mij duidelijk. Er is een verband tussen wind en winst. Voor het algemeen belang is het noodzakelijk dat schoolkinderen zich een slag in de rondte trappen. Ferme tegenwind; zowel op de heen- als op de terugweg. En jaagt het de economie onverhoopt toch niet aan, dan levert het misschien wel toekomstige Tour-winnaars op die het zonder doping kunnen.

Geplaats in: Columns

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Background