VSB vraagt aandacht voor kwaliteit inspectie klimmaterieel

Nov 3
Geplaatst door

De sectie hoogwerkbedrijven van de VSB heeft geconstateerd dat de inspectie van klimmaterieel, zoals ladders, trappen en rolsteigers, te lichtzinnig wordt opgevat. Niet alleen laat de kwaliteit van de feitelijke inspectie te wensen over, ook het aantal vakbekwame en goed getrainde inspecteurs neemt af en er wordt te vaak gebruik gemaakt van ‘goedkope alternatieven’ met toenemend valgevaar tot gevolg.

Deskundig inspecteur
De jaarlijkse inspectie van klimmaterieel is sinds 24 september 1998 verplicht. Deze inspectie moet volgens de Arbowet door een deskundige worden uitgevoerd. Aanvullend aan wettelijke eisen op het gebied van arbeidsomstandigheden, werken steeds meer eindgebruikers van klimmaterieel volgens een kwaliteits- en/of veiligheids¬zorgsysteem zoals ISO en VCA. Bij dergelijke systemen komt het inspecteren van klimmaterieel eveneens ter sprake.

Tweedaagse cursus
Om als inspecteur te voldoen aan de in de Arbowetgeving gestelde eisen van deskundigheid, is er door de VSB (Vereniging van steiger-, hoogwerk- en betonbekistingbedrijven) een tweedaagse cursus Inspectie van Draagbaar Klimmaterieel ontwikkeld. De cursus wordt door een erkende cursusinstantie gegeven en geldt als enige geaccrediteerde training op dit gebied. De cursus wordt afgesloten met een examen en een vakbekwaamheidscertificaat als bewijs dat de deelnemer geleerd heeft om klimmaterieel te inspecteren.
Inspecteurs die de cursus met goed gevolg doorlopen, zijn dan ook in het bezit van het vakbekwaamheidscertificaat conform de ISO 17024.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Background